Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi