Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Konkurs międzyszkolny

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO - HISTORYCZNEGO „ŁÓDZKIE ULICE - RETKINIA”

28 kwietnia odbył się w naszej szkole międzyszkolny konkurs matematyczno - historyczny „ŁÓDZKIE ULICE - RETKINIA”, wzięły w nim udział 4 retkińskie szkoły.
Celem konkursu było zapoznanie uczniów z sylwetkami patronów łódzkich ulic, kształtowanie umiejętności czytania mapy, planu miasta, pogłębianie więzi emocjonalnych ze swoim miejscem zamieszkania, zastosowanie wiedzy i umiejętności matematycznych w praktyce.