Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Retkinia w wieku wolności

W dniu 4 kwietnia 2019 r. z inicjatywy Pani Anny Śmiechowicz i przy współudziale Pani Małgorzaty Prencel, Pani Aleksandry Godlewskiej-Kaftan i Pana Łukasza Krakowiaka, a także przy nieocenionej pomocy uczennic klasy 7b odbył się w naszej szkole międzyszkolny konkurs matematyczno-historyczny „Retkinia w wieku wolności”. Celem konkursu było przede wszystkim zapoznanie uczniów z historią małej ojczyzny, którą jest jedna z dzielnic Łodzi, ale także korelacja przedmiotowa historii z matematyką.

W szranki konkursowe stanęli uczniowie trzech szkół podstawowych z Retkini mianowicie SP nr 11, SP nr 67 i SP nr 137 wraz z opiekunami. Rozgrywka składała się z dwóch etapów pracy indywidualnej i grupowej.

Przedsięwzięcie zaszczycił swoją obecnością Pan Wojciech Szlązak autor książki popularno- historycznej „Śladami starej Retkini”, który wygłosił krótki referat na temat historii Retkini.

Po ponad dwóch godzinach wyrównanej rywalizacji wygrała szkoła podstawowa nr 11, WIELKIE BRAWA!!!