Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Wystawa

W dniach 29-31 października w naszej szkole została zaprezentowana wystawa patriotyczna
o łódzkich bohaterach niepodległości. W jej skład wchodziło kilkanaście plakatów, na których znajdowały się sylwetki zasłużonych bohaterów w walce o wolność związanych z naszą Małą Ojczyzną. Dodatkowo uczniowie SP nr 19 mogli zapoznać się z umundurowaniem Wojska Polskiego
z okresu II Rzeczypospolitej. Organizatorem całego przedsięwzięcia była Fundacja Życie. W ramach współpracy z naszą szkołą koordynator projektu przeprowadził w naszej szkole warsztaty dla dwóch klas 6 „Co to znaczy być patriotą?”