Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Informacje dla klas ósmych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

1. W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 uczeń będzie mógł wybrać dowolną liczbę oddziałów w dowolnej liczbie szkół, a nie jak w poprzednich latach: dowolną liczbę oddziałów w obrębie tylko trzech szkół. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku do uaktualnionego zarządzenia Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.
http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/02/z41.pdf

2. Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje i składa tylko w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru.

3. Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydatów.

Harmonogram
https://uml.lodz.pl/files/public/uploads/Harmonogram_rekrutacji.pdf

 

Wszystkie ważne informacje dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych znajdują się pod linkiem

https://men.gov.pl/pl/rekrutacja