Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Rekrutacja

 

Harmonogram naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
w roku szkolnym 2019/2020

06.05.2019 r.- 28.05.2019 r.- składanie zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych
06.05.2019 r.- 28.05.2019 r.- składanie wniosków o przyjęcie kandydatów spoza obwodu
29.05. 2019 r.- 31.05.2019 r.- weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymaganych kryteriów
10.06.2019 r. (do godz. 12.00)- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
11.06.2019 r.- 13.06.2019 r. (do godz. 15.00)- składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia
17.06.2019 r.- podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Zgłoszenie- klauzula informacyjna
Klauzula-rekrutacja-zgloszenie_1.pdf

Wniosek- klauzula informacyjna
Klauzula-rekrutacja-wniosek_2.pdf

Linki do naboru
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

https://lodz.elemento.pl/

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi wraz z obowiązującym harmonogramem czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym znajduje się pod linkiem
https://uml.lodz.pl/files/public/uploads/VIII_373-1-zarzadzenie_PML_dot_harmonogramu_naboru.pdf