Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Megamisja

Dziś grupa dzieci ze świetlicy poprawnie wykonała 2 zadanie w MegaMisji. Dzieci kształciły umiejętność wyszukiwania informacji z różnych źródeł. Ich zadaniem było wskazanie zalet oraz wad dwóch wysp: słonecznej Sycylii oraz malowniczej Islandii.