Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Piękna nasza Polska cała

Dzieci ze świetlicy uczestniczą w międzynarodowym projekcie edukacyjnym "Piękna nasza Polska cała", którego celem jest szerzenie wśród najmłodszych patriotyzmu oraz wiedzy na temat regionu.