Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Projekt Nowy Start

Projekt RPO pt. „„Nowy Start"/ RPLD.11.01.02-10-0035/18 /złożony w ramach Osi XI
Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji RPO
Głównym celem projektu „Nowy Start” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ( TIK ), nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz przedsiębiorczości u 400 uczniów naszej szkoły. W projekcie zostaną również objęci wsparciem uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach, a także nauczyciele, którzy będą mieli możliwość poszerzenia swych kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Unowocześnienie zaplecza dydaktycznego naszej szkoły to kolejny cel projektu, dzięki któremu będziemy mogli realizować zaplanowane w projekcie zajęcia, korzystając z nowocześnie wyposażonych pracowni lekcyjnych.

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-Projekcie.pdf

Oswiadczenie-Rodzica_ZGODA.pdf