Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Pielęgniarka

Gabinet profilaktyki zdrowotnej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.35

Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.