Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Zofia Olejniczak kl. 7e

Zastępca Przewodniczącej - Aleksander Bryl kl. 4a