Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Zebrania i konsultacje

 

04.09.2018 zebranie rodziców uczniów klas II-VIII
09.10.2018 zebranie z rodzicami
27.11.2018 zebranie z rodzicami
18.12.2018 konsultacje
29.01.2019 zebranie z rodzicami
05.03.2019 konsultacje
09.04.2019 zebranie z rodzicami
14.05.2019 zebranie z rodzicami