Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Zebrania i konsultacje

02.09.2019 zebranie rodziców uczniów klas I
04.09.2019
 zebranie rodziców uczniów klas II-VIII
19.02.2020 zebranie rodziców uczniów klas I-VIII
13.05.2020 zebranie rodziców uczniów klas I-VIII

Konsultacje będą odbywały się w terminach ustalonych indywidualnie przez nauczycieli w wymiarze dwóch godzin w miesiącu. Prosimy umawiać się na konsultację za pośrednictwem dziennika Librus. Terminy konsultacji mogą ulec zmianie ze względu na konieczne modyfikacje planu. 

terminy konsultacji