Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Pierwsze zebranie

 

11 września 2018r. odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2018/2019 zebranie Rady Rodziców.

Poniżej przedstawiamy listę obecności członków Rady Rodziców na tym zebraniu.
Lista_Obecnosci_RR_11.09.pdf

W trakcie zebrania przeprowadziliśmy między innymi 25 głosowań nad różnymi projektami Uchwał. 20 projektów było efektem wniosków złożonych w minionym roku szkolnym do Prezydium Rady Rodziców przez Rodziców i Uczniów naszej Szkoły.

Poniżej przedstawiamy listę projektów Uchwał Rady Rodziców (RR) nad którymi przeprowadzane były głosowania wraz z informacją o efektach głosowania członków Rady Rodziców.

 1. Uchwała Rady Rodziców o zatwierdzeniu nowego Regulaminu Rady Rodziców. – PROJEKT UCHWAŁY PRZYJĘTY.
 2. Uchwała Rady Rodziców o planie finansowym Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019. - PROJEKT UCHWAŁY PRZYJĘTY.
 3. Uchwała Rady Rodziców o zaopiniowaniu dokumentów przedłożonych Radzie Rodziców przez Dyrektora Szkoły:
  1. programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły. - PROJEKT UCHWAŁY PRZYJĘTY.
  2. Planu Pracy Szkoły. - PROJEKT UCHWAŁY PRZYJĘTY.
  3. Planu Nadzoru Pedagogicznego. - PROJEKT UCHWAŁY PRZYJĘTY.
 4. Uchwała Rady Rodziców o złożeniu wniosku do Dyrektora Szkoły o udostępnienie RR odnośnika „Rada Rodziców” na stronie internetowej Szkoły. - PROJEKT UCHWAŁY PRZYJĘTY.
 5. Uchwała Rady Rodziców o złożeniu wniosku do Dyrektora Szkoły o udostępnienie RR tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy drzwiach wejściowych. - PROJEKT UCHWAŁY ODRZUCONY.
 6. Uchwała Rady Rodziców o utworzenie Skrzynki Kontaktowej Rady Rodziców ułatwiającej anonimowy, pisemny („papierowy”) kontakt Uczniów z Radą Rodziców. - PROJEKT UCHWAŁY ODRZUCONY.
 7. Uchwała Rady Rodziców o utworzeniu nowego, bezkosztowego adresu poczty elektronicznej dla celów kontaktu Rodziców z Prezydium Rady Rodziców. - PROJEKT UCHWAŁY ODRZUCONY.
 8. Uchwała Rady Rodziców o utworzeniu bezkosztowego adresu poczty elektronicznej dla celów kontaktu uczniów z Radą Rodziców – tzw. „skrzynka zaufania”. - PROJEKT UCHWAŁY ODRZUCONY.
 9. Uchwała Rady Rodziców o osobach upoważnionych do obsługi księgowo-finansowej Rady Rodziców. - PROJEKT UCHWAŁY PRZYJĘTY.
 10. Uchwała Rady Rodziców o przygotowaniu ankiety dla Rodziców w wersji papierowej i elektronicznej dotyczącej działalności Szkoły i Rady Rodziców. - PROJEKT UCHWAŁY ODRZUCONY.
 11. Uchwała Rady Rodziców o sfinansowaniu montażu zdroju wodnego na terenie Szkoły. - PROJEKT UCHWAŁY PRZYJĘTY.
 12. Uchwała Rady Rodziców o współpracy z wybraną fundacją w zakresie wpływów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. - PROJEKT UCHWAŁY PRZYJĘTY.
 13. Uchwała Rady Rodziców o zorganizowaniu zbiórki przedmiotów przekazywanych przez rodziców – nowych książek, puzzli, przyborów szkolnych itp. z przeznaczeniem na nagrody w konkursach szkolnych. - PROJEKT UCHWAŁY PRZYJĘTY.
 14. Uchwała Rady Rodziców o ustanowieniu nagrody dla klas za wczesne i zgodne kwotami deklarowanymi wpłaty na fundusz RR. - PROJEKT UCHWAŁY PRZYJĘTY.
 15. Uchwała Rady Rodziców o wsparciu działań Szkoły w celu rozpropagowania projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019. - PROJEKT UCHWAŁY PRZYJĘTY.
 16. Uchwała RR o udzieleniu pomocy Dyrektorowi Szkoły w uzyskaniu najlepszej oferty dzierżawy/najmu lokalu przeznaczonego na sklepik szkolny. - PROJEKT UCHWAŁY ODRZUCONY.
 17. Uchwała Rady Rodziców o sfinansowaniu wyborów Samorządu Uczniowskiego – wsparcie finansowe kampanii wyborczej w postaci wydruku plakatów i ulotek. - PROJEKT UCHWAŁY ODRZUCONY.
 18. Uchwała Rady Rodziców o rozpisaniu konkursu dla uczniów na logotyp Rady Rodziców. - PROJEKT UCHWAŁY ODRZUCONY.
 19. Uchwała Rady Rodziców o zorganizowaniu Festynu Rodzinnego na terenie Szkoły. - PROJEKT UCHWAŁY PRZYJĘTY.
 20. Uchwała Rady Rodziców o złożeniu wniosku do Dyrektora Szkoły dotyczącego próby reaktywacji Gazetki Szkolnej przygotowywanej przez Samorząd Uczniowski. - PROJEKT UCHWAŁY ODRZUCONY.
 21. Uchwała Rady Rodziców o złożeniu wniosku do Dyrektora Szkoły o próbę utworzenia Chóru Szkolnego. - PROJEKT UCHWAŁY ODRZUCONY.
 22. Uchwała Rady Rodziców o skierowaniu zapytania do Dyrektora SP o możliwości techniczne montażu szafek do przechowywania książek jako przygotowanie do przyszłego wsparcia materialnego takiego przedsięwzięcia. - PROJEKT UCHWAŁY PRZYJĘTY.
 23. Uchwała Rady Rodziców o utworzeniu Grup Roboczych obejmujących zakresem swoich działań obszary działalności Rady Rodziców. - PROJEKT UCHWAŁY PRZYJĘTY.

 

Poza głosowaniami nad powyższymi projektami uchwał powołano także nowe Prezydium Rady Rodziców. W jego skład weszły następujące osoby:

 • Maciej Salm - Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców, klasa VId,
 • Michał Hadryś - Zastępca Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców, klasa Vc,
 • Katarzyna Soszyńska - Sekretarz Prezydium Rady Rodziców, klasa VIc,
 • Członkowie Prezydium Rady Rodziców
  • Anna Sosnowska, klasa Ve,
  • Agnieszka Polewczak, klasa IVc,
  • Olga Malenta, klasa VIIb,
  • Krzysztof Lotko, klasa VIb,
  • Monika Radzikowska,

Pełny protokół z zebrania Rady Rodziców  znajdą Państwo poniżej :

Protokol_z_zebrania_01_2018_2019.pdf