Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Co nowego w szkole?

Od drugiego półrocza ubiegłego roku szkolnego uczniowie mogą korzystać z nowoczesnej pracowni komputerowej, a w wakacje wyremontowana została jedna z sal świetlicy szkolnej.