Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Projekt nr 3

Z ramienia Prezydium Rady Rodziców projekt koordynuje:

Olga Malenta (klasa VIIb), Michał Hadryś (klasa Vc,)

Zamierzamy nawiązać współpracę z fundacją, która w naszym imieniu zbierać będzie środki z przekazywania jednego procenta podatku dochodowego od osób fizycznych. Aby przekazać jeden procent swojego podatku wystarczy w odpowiednim miejscu  zeznania podatkowego wpisać podany przez nas numer KRS i dopisek SP19. Aktualnie jesteśmy w trakcie rozmów z kilkoma fundacjami oferującymi taką współpracę. Niestety taka kooperacja często wiąże się z kosztami w postaci „potrącania” części gromadzonych dla naszej Szkoły środków i zasilania w ten sposób działalności fundacji. Wybierzemy zatem najlepszą ofertę i przekażemy Państwu informację odnośnie szczegółów. Zebrane w ten sposób środki zasilą fundusz Rady Rodziców i pozwolą na jeszcze skuteczniejszą pomoc uczniom i Szkole. Jeśli znacie Państwo fundacje, które umożliwiają taką współpracę prosimy o informację – skontaktujemy się z nimi i zapytamy o szczegóły.