Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

Obiady


Regulamin stołówki
regulamin stołówki

Jadłospis
16 - 20.09

 


Wpłata na obiady 2019 / 2020

Za obiady bardzo proszę wpłacać w terminie do 10-go, każdego miesiąca.
Cena obiadu - 4,50zł
Przy braku terminowej płatności uczeń nie będzie mógł korzystać z obiadów (pkt 13 Regulaminu Stołówki).

 Kasa czynna od 01-go każdego miesiąca do 10-go każdego miesiąca

poniedziałek

8.00 - 13.30

wtorek

11.00 - 16.00

środa

8.00  - 13.30

czwartek

11.30 - 17.00

piątek

8.00  - 10.00

 Godziny pracy kasy od 11-go każdego miesiąca

poniedziałek     

8.30 - 11.30

wtorek    

13.00 - 16.00

środa     

8.30 - 11.30

czwartek    

9.00 - 12.00

Zmiany przy zakupie obiadów od stycznia 2017r.:
- Będzie wydawany paragon, który należy zachować, ponieważ będzie to podstawa dokonania zwrotu kosztów za odpisane obiady.
- Zwrot kosztów przysługuje za minimum 3 odpisane obiady w ciągu jednego miesiąca. Konieczna jest wcześniejsza informacja o rezygnacji z obiadu na dany dzień.
- Zwroty kosztów będą się odbywały w ostatnim tygodniu danego miesiąca wyłącznie na podstawie paragonu.
Zwracam się z prośbą o terminowe dokonywanie wpłat na obiady - do 10 dnia każdego miesiąca. Proszę o informację o rezygnacji z obiadów z tygodniowym wyprzedzeniem.