Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

O nas

 Nasza "dziewiętnastka" to szkoła:

→ bezpieczna i zdrowa

→ przyjazna uczniom i rodzicom

→ otwarta na środowisko szkolne i lokalne

→ efektywna i kreatywna w działaniu

→ z miłą i serdeczną atmosferą

Celem naszej szkoły jest:

→ wzorowe i wszechstronne przygotowanie dziecka do dalszego kształcenia, oraz wspieranie jego zdrowego rozwoju psychomotorycznego

→ wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci

→ doskonalenie harmonijnego rozwoju ucznia 

→ wychowanie twórczego, młodego człowieka, który będzie mógł sam rozwijać swoją osobowość, zaspokajać swoje potrzeby intelektualne i realizować swoje pasje

→ kształtowanie w dziecku wartości: prawdy, dobra, piękna i umiłowania ojczyzny